Deelregistratie: Bottelier Slooptechniek B.V.

Geldig tot en met: 06-02-2024
Type certificaat: deel
Scope: Slopen, asbestverwijdering, bodemsanering.

Beschrijving

Geldig tot en met: 06-02-2024
Type certificaat: deel
Scope: Slopen, asbestverwijdering, bodemsanering.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificaatnummer

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Prestatieladder niveau

Plaats

Type certificaat