Deelregistratie: M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V.

Geldig tot en met: 31-10-2024
Type certificaat: deel
Scope: Ontwikkelen van projecten op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw.

Beschrijving

Geldig tot en met: 31-10-2024
Type certificaat: deel
Scope: Ontwikkelen van projecten op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat

Geldig tot en met