GKB Groep B.V.

Geldig tot en met: 17 augustus 2024
Type certificaat: hoofd
Scope:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, uitvoeringen van (water)bodemsaneringen. Vervaardigen van (staal)constructie en machines. Het verwerken en samenstellen van grond. Ontwerp, engineering en tekenwerk voor projecten.

Beschrijving

Geldig tot en met: 17 augustus 2024
Type certificaat: hoofd
Scope:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, uitvoeringen van (water)bodemsaneringen. Vervaardigen van (staal)constructie en machines. Het verwerken en samenstellen van grond. Ontwerp, engineering en tekenwerk voor projecten.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat