Deelregistratie: Hein Heun Beheer

Geldig tot en met: 03-04-2025
Type certificaat: deel
Scope: Bouw, bouwnijverheid en bouw gerelateerd.

Beschrijving

Geldig tot en met: 03-04-2025
Type certificaat: deel
Scope: Bouw, bouwnijverheid en bouw gerelateerd.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat