Jos Scholman Beheer B.V.

Geldig tot en met:  20-01-2024
Type certificaat:  hoofd
Scope: Het uitvoeren van realisatie- en onderhoudswerkzaamheden in GWW, sport- en groenvoorziening, bodemsanering, rioolonderhoud en gladheidsbestrijding, alsmede het beschikbaar stellen van personeel hiervoor.

Beschrijving

Geldig tot en met:  20-01-2024
Type certificaat:  hoofd
Scope: Het uitvoeren van realisatie- en onderhoudswerkzaamheden in GWW, sport- en groenvoorziening, bodemsanering, rioolonderhoud en gladheidsbestrijding, alsmede het beschikbaar stellen van personeel hiervoor.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat