Krinkels B.V.

Geldig tot en met: 01-01-2024
Type certificaat: hoofd
Scope
Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccommodaties. Uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzet- en GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidenten-management. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Beschrijving

Geldig tot en met: 01-01-2024
Type certificaat: hoofd

Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccommodaties. Uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzet- en GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidenten-management. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat

Certificatieinstelling