Lily Akerkvartalet AS

Geldig tot en met: 18-10-2024
Type certificaat: hoofd
Scope: Facility management

Beschrijving

Geldig tot en met: 18-10-2024
Type certificaat: hoofd
Scope: Facility management

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Prestatieladder niveau

Type certificaat