N.V. Irado

Geldig tot en met 15 april 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzamelen, opslaan en laten verwerken van huishoudelijk afval, c.q. hernieuwbare grondstoffen. Aanleg,
beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, bestrijden van plaagdieren, straatreiniging en
specialistische reiniging. Beheer en onderhoud van bestrating, riolering, bruggen en gemalen, plaatsen
van wegbebording en wegafzettingen.

Beschrijving

Geldig tot en met 15 april 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzamelen, opslaan en laten verwerken van huishoudelijk afval, c.q. hernieuwbare grondstoffen. Aanleg,
beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, bestrijden van plaagdieren, straatreiniging en
specialistische reiniging. Beheer en onderhoud van bestrating, riolering, bruggen en gemalen, plaatsen
van wegbebording en wegafzettingen.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat