N.V. Irado

Geldig tot en met 15 april 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzamelen, opslaan en laten verwerken van huishoudelijk afval, c.q. hernieuwbare grondstoffen. Aanleg,
beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, bestrijden van plaagdieren, straatreiniging en
specialistische reiniging. Beheer en onderhoud van bestrating, riolering, bruggen en gemalen, plaatsen
van wegbebording en wegafzettingen.

Beschrijving

Geldig tot en met 15 april 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzamelen, opslaan en laten verwerken van huishoudelijk afval, c.q. hernieuwbare grondstoffen. Aanleg,
beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, bestrijden van plaagdieren, straatreiniging en
specialistische reiniging. Beheer en onderhoud van bestrating, riolering, bruggen en gemalen, plaatsen
van wegbebording en wegafzettingen.

Extra informatie
Afgiftedatum

15-04-2017

Bedrijfstak

Diensten

Certificaatid

K63085-7

Certificatieinstelling

Kiwa

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

15-04-2026

Initial certificate date

15-04-2017

Land

Nederland

MVO Prestatieladder versie

Versie 3.0 – 2020

Plaats

Schiedam

Prestatieladder niveau

3

Type certificaat

hoofd