Gecertificeerde organisaties

N.V. Irado

Geldig tot en met 15 april 2023
Type certificaat: hoofd
Scope:

Afvalinzameling en straatreiniging
Landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud  van groen en bestrating
Beheer en onderhoud van bruggen en gemalen
Plaagdierbestrijding en specialistische reiniging
Plaatsen van wegbebording en wegafzettingen

Beschrijving

Geldig tot en met 15 april 2023
Type certificaat: hoofd
Scope:

Afvalinzameling en straatreiniging
Landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud  van groen en bestrating
Beheer en onderhoud van bruggen en gemalen
Plaagdierbestrijding en specialistische reiniging
Plaatsen van wegbebording en wegafzettingen

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat