NV Rova Holding

Geldig tot en met: 21 december 2023
Type certificaat: hoofd
Scope: Het in opdracht van aangesloten gemeenten uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde taken waaronder inzameling van  huishoudelijke afvalstoffen, overslag en natransport van huishoudelijke afvalstoffen, beheer van milieustraten, beheer van een stortplaatsinrichting. Alsmede serviceactiviteiten, rioolbeheer en het beheren van de buitenruimte, waaronder het uitvoeren van reinigingstaken (inclusief gladheidsbestrijding) en groenbeheer.

Beschrijving

Geldig tot en met: 21 december 2023
Type certificaat: hoofd
Scope: Het in opdracht van aangesloten gemeenten uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde taken waaronder inzameling van  huishoudelijke afvalstoffen, overslag en natransport van huishoudelijke afvalstoffen, beheer van milieustraten, beheer van een stortplaatsinrichting. Alsmede serviceactiviteiten, rioolbeheer en het beheren van de buitenruimte, waaronder het uitvoeren van reinigingstaken (inclusief gladheidsbestrijding) en groenbeheer.

 

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat