Gecertificeerde organisaties

NV Rova Holding


Geldig tot en met: 1 maart 2022
Type certificaat: hoofd
Scope: Het in opdracht van aangesloten gemeenten uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde taken waaronder inzameling van  huishoudelijke afvalstoffen, overslag en natransport van huishoudelijke afvalstoffen, beheer van milieustraten en een grondbank alsmede service activiteiten, rioolbeheer en het beheren van openbare ruimte waaronder het uitvoeren van reinigingstaken (inclusief gladheidsbestrijding) en groenbeheer.

Additional Information

Afgiftedatum

21-12-2020

Bedrijfstak

Diensten

Certificaatid

NL022726

Certificatieinstelling

Bureau Veritas

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

01-03-2022

Initial certificate date

21-12-2020

Land

Nederland

MVO Prestatieladder versie

1/Dec/13

Plaats

Zwolle

Prestatieladder niveau

3

Type certificaat

hoofd