RB+ Groep B.V.

Geldig tot en met: 26-04-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: Het aanbrengen en verwerken van brandwerende betimmeringen, het brandwerend
isoleren van installatiedoorvoeren, het leveren van brandwerende materialen en het
uitvoeren van overige werkzaamheden m.b.t. bouwkundige brandpreventie.

Beschrijving

Geldig tot en met: 26-04-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: Het aanbrengen en verwerken van brandwerende betimmeringen, het brandwerend
isoleren van installatiedoorvoeren, het leveren van brandwerende materialen en het
uitvoeren van overige werkzaamheden m.b.t. bouwkundige brandpreventie.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat