Spelt Afvalinzameling B.V.

Geldig tot en met 15-12-2023
Type: hoofd
Scope: Het inzamelen en verwerken van afval.

Beschrijving

Geldig tot en met 15-12-2023
Type: hoofd
Scope: Het inzamelen en verwerken van afval.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Land

MVO Prestatieladder versie

Prestatieladder niveau

Type certificaat

Plaats

Initial certificate date