Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.

Geldig tot en met: 05-04-2026
Type certificaat: hoofd
Scoop: Bestratings-, riolerings-, bodemsanerings,- verkeerstechnische projecten, alsmede de bijbehorende GWW werkzaamheden. Ontwerp, ontwikkeling en beheer van civiele infrastructuur.

Beschrijving

Geldig tot en met: 05-04-2026
Type certificaat: hoofd
Scoop: Bestratings-, riolerings-, bodemsanerings,- verkeerstechnische projecten, alsmede de bijbehorende GWW werkzaamheden. Ontwerp, ontwikkeling en beheer van civiele infrastructuur.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat