Van Munster Recyclers B.V.

Geldig tot en met: 04-08-2023
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzameling en recycling van (recyclebare) afvalstoffen.

Beschrijving

Geldig tot en met: 04-08-2023
Type certificaat: hoofd
Scope: Inzameling en recycling van (recyclebare) afvalstoffen.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat