Tool Verslaglegging Duurzaamheid

Evenement ‘MVO-Prestatieladder in de praktijk’ groot succes
23/06/2016
Rabobank en EIB: €100 miljoen voor investeren met impact
08/07/2016
Geef alles weer

Tool Verslaglegging Duurzaamheid

Hulpmiddel bij het maken van een keuze in type verslaglegging.

Tijdens het MVO evenement ‘MVO Prestatieladder in de praktijk’, onlangs gehouden bij de Bavaria Brouwerij in Lieshout, werden een aantal workshops georganiseerd rondom de MVO Prestatieladder. Een van de workshops, begeleidt door René van Dam (Bureau Veritas Certification), Michael van Alphen (DNV-GL) en Patrick Brom (Dekra), handelde over het thema ‘Verslaglegging Duurzaamheid’.

De MVO Prestatieladder kent een aantal externe verslagleggingsmomenten, te weten: MVO indicatoren, reikwijdte MVO managementsysteem, publiekrechtelijke eisen, leiderschap, communicatie stakeholders, managementbeoordeling en bij het nemen van corrigerende maatregelen. Bedrijven kunnen dus besluiten om deze onderwerpen op te nemen in een van de gangbare vormen van Duurzaamheid verslagleggingen. Voor het maken van een keuze hebben de betrokken certificatie-instellingen, namens FSR een hulpmiddel samengesteld. Het hulpmiddel geeft een opsomming van de karakteristieken van de verschillende vormen van verslaglegging en dient als ‘steuntje in de rug’ bij het maken van een bedrijfsgebonden keuze. Dit document is gratis te downloaden op deze website. Klik hier.