Bepaal en prioriteer de MVO-thema’s van je organisatie

De MVO Prestatieladder bestaat uit 26 thema’s verdeeld in 7 kernthema’s. Als organisatie moet je minimaal 7 thema’s kiezen – minimaal één uit ieder kernthema – waarmee je aan de slag gaat.

 

Bepaal de relevantie met stakeholders

Het kiezen van passende thema's doe je door voor ieder van de 26 thema’s (te vinden in bijlage 1 van de MVO Prestatieladder) te bepalen hoe relevant ze zijn voor je organisatie. Het bepalen van de relevantie van de thema’s doe je als organisatie niet alleen, maar samen met de relevante stakeholders en door te kijken naar de SWOT, context, risico's en kansen. Overigens hebben deze 26 thema's ook een relatie met de SDG's.

 

Twee-bij-twee matrix

Het bepalen van de relevantie kan door de thema’s te plaatsen in de twee-bij-twee matrix. Op de verticale as staat de relevantie van de stakeholders en op de horizontale as de relevantie van de thema’s. De thema’s die je plaatst in de cel waar de zeer relevante stakeholders en zeer relevante MVO-thema’s bij elkaar komen, zijn de thema’s waaraan je prioriteit dient te geven.

Betrokken stakeholders afhankelijk van trede

Welke relevante stakeholders meegenomen dienen te worden, ligt aan de trede van de ladder die je beoogt. De MVO Prestatieladder heeft 5 niveaus (zie hoofdstuk 4.6 van de MVO Prestatieladder). Niveau 1 en 2 zijn instapniveaus. Deze zijn voor organisaties die hun systematische MVO-beleid nog aan het ontwikkelen zijn. Niveau 3, 4 en 5 zijn voor organisaties met een volwaardig en systematisch MVO-beleid.

Bij niveau 3 liggen de doelen minimaal op het niveau van het branchegemiddelde. Bij niveau 4 moet je het branchegemiddelde overstijgen en kijk je hoe jouw organisatie het product of de dienst in de keten kan verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerkingen in de branche of met overheden om Wajong jongeren aan werk te helpen of om een opleiding in je branche te starten.

Bij niveau 5 moeten doelen nog breder getrokken worden, om zo gezamenlijk een maatschappelijk probleem op te lossen. Denk hierbij aan het recente project waarbij statiegeld op kleine plastic flesjes is ingevoerd. Hiervoor hebben o.a. producenten, supermarkten, overheden, milieuorganisaties en afvalverwerkers samen opgetrokken. Er zijn natuurlijk vele andere, ook minder grote, voorbeelden die in een branche spelen.