BAM

BAM hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen het welzijn en de ontwikkeling van onze eigen medewerkers vinden wij belangrijk maar BAM wil ook een echt positief verschil maken in de levens van de mensen rond onze projecten in de meest brede zin van het woord. BAM's duurzaamheidsfocus ondersteunt klanten bij het versnellen van hun doelstellingen met nieuwe en betere duurzaamheidsoplossingen. Wij concentreren ons daarbij op levenscyclusoplossingen om zo de levenscyclus van materialen en koolstof gedurende de hele levensduur van activa beheersen. Dit is van cruciaal belang is om de voetafdruk van ons bedrijf en die van onze klanten en leveranciers te verlagen.

Onze MVO Prestatieladdercertificering houdt ons scherp en helpt ons uit te blinken op díe MVO thema’s die voor ons relevant zijn en voldoende aandacht te geven aan de overige MVO thema’s van de ladder. Dit zorgt voor duurzaam ondernemen met een juiste balans tussen People, Planet en Profit. Het unieke aan de MVO Prestatieladder is de breedte en de directe koppeling met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Peter van Leeuwen
Executive director
BAM Bouw en Techniek B.V

RABOBANK

‘De Rabobank voert een actief Duurzaamheidbeleid. Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Verduurzaming is goed voor mensen, voor bedrijven en voor leefgemeenschappen. Om verduurzaming een verdere impuls te geven heeft de Rabobank de Rabo Impactlening geïntroduceerd voor duurzame koplopers in de zakelijke markt. In samenwerking met de Europese Investeringsbank is een gelimiteerde faciliteit ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep.

Rabobank beoordeelt de toekenning van de faciliteit voor koplopers op basis van het algemene beleid en de activiteit van het bedrijf en neemt in haar beoordeling onder andere ook een select aantal keurmerken mee. Rabobank heeft op dit moment een beperkt aantal keurmerken geselecteerd voor de Impactlening. Deze keurmerken vertegenwoordigen in de ogen van de bank een duidelijke meerwaarde op het gebied van duurzame/verantwoorde ontwikkeling in de bedrijfsvoering en/of het gebied van eerlijke handel. MVO Prestatieladder hebben wij in onze selectie meegenomen.’

Alain Cracau
Team Manager Business Development
Rabobank