Referenties

RABOBANK

‘De Rabobank voert een actief Duurzaamheidbeleid. Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Verduurzaming is goed voor mensen, voor bedrijven en voor leefgemeenschappen. Om verduurzaming een verdere impuls te geven heeft de Rabobank de Rabo Impactlening geïntroduceerd voor duurzame koplopers in de zakelijke markt. In samenwerking met de Europese Investeringsbank is een gelimiteerde faciliteit ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep.

Rabobank beoordeelt de toekenning van de faciliteit voor koplopers op basis van het algemene beleid en de activiteit van het bedrijf en neemt in haar beoordeling onder andere ook een select aantal keurmerken mee. Rabobank heeft op dit moment een beperkt aantal keurmerken geselecteerd voor de Impactlening. Deze keurmerken vertegenwoordigen in de ogen van de bank een duidelijke meerwaarde op het gebied van duurzame/verantwoorde ontwikkeling in de bedrijfsvoering en/of het gebied van eerlijke handel. MVO Prestatieladder hebben wij in onze selectie meegenomen.’

Alain Cracau
Team Manager Business Development
Rabobank