Bepaal de benodigde middelen

Op basis van alle verzamelde informatie weet je welke zaken op gepakt moeten worden.

 

Welke middelen zijn er?

De volgende stap is dan ook het vaststellen van de benodigde middelen, wederom zowel voor het managementsysteem als voor de MVO-doelen:

Kartrekker

Stel vast wie verantwoordelijk is om het nieuwe managementsysteem te organiseren en implementeren en de beoogde doelstellingen te behalen.

Teamleden

Wie in de organisatie helpt bij het daadwerkelijk implementeren van het MVO-beleid en krijgt taken toebedeeld. Weeg hierin af welke expertise of inzichten cruciaal zijn.

Draagvlak directie

Zij zijn de “sponsor” van het project en zorgen voor de juiste ondersteuning, dienen betrokkenheid te tonen.

Inschatting van benodigde tijd en kosten

Houd ook rekening met mogelijke operationele uitgaven voor het managementsysteem en kosten voor certificering.

Inschakelen van een partner

Indien er is bepaald dat er een partner, zoals een adviseur, betrokken is bij het implementeren van het MVO-beleid, dan is het mogelijk om afspraken te maken over het verder uit handen geven van de begeleiding en het implementatieplan. Houd in dat geval rekening met mogelijke kosten voor training en eventuele kosten voor advies/-begeleiding.

Budgetteren

Wanneer je je gaat certificeren, dan wil je een zo gedetailleerd mogelijk beeld krijgen van alle bijbehorende kosten. Het is dan niet vreemd als vragen naar boven komen, zoals:

  1. Hoe zorg ik dat ik mij niet verkijk op de verschillende kosten van implementatie van het managementsysteem en certificering?
  2. Hoe voorkom ik dat invloeden binnen en buiten de organisatie het traject vertragen?

Natuurlijk wil je het liefst niets aan het toeval over laten. Neem contact op met een van de certificerende instellingen die je verder kunnen helpen.