Doelen monitoren

Om de MVO-doelstellingen concreet en voortgang meetbaar te maken zodat de MVO-prestaties aantoonbaar zijn, stelt de organisatie MVO-kengetallen op voor de gekozen thema’s.

 

Concreet en meetbaar

Voordat een managementsysteem beoordeeld kan worden, moet het systeem minimaal 3 maanden in werking zijn. Daarvoor moeten de benodigde processen vastgesteld, geïmplementeerd, beheerst en onderhouden worden. Documentatie helpt daarbij om vast te stellen of de processen zoals gepland uitgevoerd zijn. Daarmee kan beoordeeld worden of het systeem goed geïmplementeerd is.

Om de MVO-doelstellingen concreet en voortgang meetbaar te maken zodat de MVO-prestaties aantoonbaar zijn, stelt de organisatie MVO-kengetallen op voor de gekozen thema’s. Door het proces goed te monitoren, meten, analyseren en te evalueren kunnen wijzigingen beheerst worden en consequenties van onbedoelde wijzigingen bijgestuurd worden. Om dit gestructureerd op te kunnen pakken, moeten de volgende zaken gedefinieerd worden:

  1. Wat moet er gemonitord en gemeten worden?
  2. Welke methode wordt daarvoor gebruikt?
  3. Welke criteria voor het evalueren van de MVO-prestaties zijn er en wat zijn daarvoor geschikte kengetallen?
  4. Wanneer moet er gemonitord en gemeten worden?
  5. Wanneer moeten de resultaten van de monitoring en meting worden geanalyseerd en geëvalueerd?

Afzetten tegen het 0-punt

Hierbij moeten de resultaten afgezet worden tegen het eerder genoemde 0-punt en de beoogde doelstelling.