Directiebeoordeling

De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ genoemd, is de beoordeling van de effectiviteit van je systeem door het (top)management van de organisatie. Hiermee stelt de directie dus vast of het MVO-managementsysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen.

 

IJsbergeffect

Directiebeoordelingen zijn heel nuttig om te zorgen dat het management stilstaat bij de algemene prestaties van de organisatie (en het systeem) door naar het grote plaatje te kijken. Een duidelijk beeld wordt geschetst met onderstaande afbeelding. Managers hebben over het algemeen een veel positiever beeld van hoe zaken in het proces verlopen dan ze daadwerkelijk gaan (lees: 96% van de problemen die niet bekend zijn bij managers).

Directie moet zelf de beoordeling uitvoeren

Het is belangrijk dat het voltallige management zelf de directiebeoordeling uitvoert. Heb je zelf in de organisatie een rol als bijvoorbeeld duurzaamheids- of kwaliteitsmanager? Dan moet je vooral input en output coördineren. Laat je niet voor het karretje spannen de directiebeoordeling óók alleen uit te voeren. Het management / de directie moet erkennen wat er in de organisatie aan de hand is, en gezamenlijk de verbetermaatregelen ondersteunen.

De voorbereiding, analyse van prestaties, andere geschikte input-informatie en vastlegging kun je voor je rekening nemen. Het uitvoeren van de daadwerkelijke review is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de directie. De input voor de directiebeoordeling kan komen vanuit de processen/afdelingen maar bijvoorbeeld ook vanuit (interne of externe) audit-resultaten.

Houd altijd de waarde van het managementsysteem scherp. Zorg dat je alle kansen aangrijpt om de directie te laten inzien dat het MVO-managementsysteem en (externe) beoordeling daarvan niet het afvinken is van een checklist op basis van norm-eisen. Beter is het om te laten zien dat het systeem er is om MVO-doelstellingen te bereiken en dat stakeholdereisen en -verwachtingen worden gemanaged.