MVO Prestatieladder – het aftellen is begonnen! Van 2018 naar 2019!

Vacature voor het Centraal College van Deskundigen is gevuld!
06/12/2018
VIDEO: Bekijk nu het interview met Sjoerd Wester over de koppeling met de SDG’s
22/01/2019
Geef alles weer

MVO Prestatieladder – het aftellen is begonnen! Van 2018 naar 2019!

Jaaroverzicht 2018 – Allemaal nieuwe gezichten

Wij danken iedereen voor zijn/haar inzet voor MVO Prestatieladder in 2018. Afgelopen jaar hebben wij een frisse wind door het MVO-huis laten waaien. Gelukkig waren er veel positieve reacties en daar zijn we met het hele team zeer trots op!

Wisselingen certificatie-instellingen

MVO Prestatieladder kent een CI-overleg, waarbij de certificatie-instellingen die MVO Prestatieladder certificaten uitgeven, hun hoofden bij elkaar steken om de certificering te finetunen. Ook worden hier zaken besproken die weer aan het College van Deskundigen en het Bestuur terug gegeven kunnen worden. Alle CI’s die u op de website onder de Certificatie-instellingen vindt, zijn hierin vertegenwoordigd.

Zo zul je niet meer het gezicht van Sjoerd Wester onder SGS Nederland vinden. Paul Meggelen gaat hem opvolgen. Misschien ken je Sjoerd nog van het interview dat hij heeft gegeven over de koppeling tussen SDG’s (Sustainable Development Goals) en MVO Prestatieladder.

• Lees hier het interview van Sjoerd Wester.

Ook TÜV Nederland QA B.V. en Normec hebben een wisseling meegemaakt. Hendrik Schoenmakers werkt nu niet meer voor TÜV maar is eerste contactpersoon voor MVO Prestatieladder geworden bij Normec. Francisca de Baak heeft hem bij TÜV opgevolgd.

Daarnaast komen de werkgroepen die MVO Prestatieladder groot maken, voort uit het CI-overleg. Zij verzetten veel werk. Deelname aan en herschikking van de werkgroepen wordt gecoördineerd in het CI overleg van de MVO Prestatieladder. In elke vergadering van het CI-overleg staan de werkgroepen op de agenda.

Nieuwe gezichten bij het bestuur

Peter Cornelissen en Bouke Meekma zijn bestuursleden van het eerste uur (sinds 2010) geweest. Ze zijn in de vergadering van november 2018 afgetreden en hebben plaats gemaakt voor Wim van Vreeswijk en Marius Rodenburg. Zie meer op de pagina organisatiestructuur op onze website.

Secretariaat FSR

FSR, oftewel Foundation Sustained Responsibility, is eigenaar van de MVO Prestatieladder. Zij wordt ondersteund door een secretariaat dat alle eilanden binnen de FSR verbindt. Zo heeft Elise Steenbergen vanuit het secretariaat haar steentje als secretaris bijgedragen, met onder andere de totstandkoming van de werkgroep MarCom. Zij heeft haar werkzaamheden in december dit jaar neergelegd. Haar functie zal op korte termijn worden ingevuld.

Verder is een oude bekende Cindy Smolders – Van Velzen tijdelijk toegevoegd aan het secretariaatsteam, naast de rots in de branding Maria Ellemann.

Ter versterking van het MarCom-team is Maaike Rouw toegevoegd als Communicatiespecialist. Zij heeft het projectmanagement voor de communicatiestrategie op zich genomen.

Allen zijn werkzaam via het secretariaatsbureau Atriumgroep te Gorinchem. Heb je zelf vragen en wilt je in contact komen met deze dames, kijk dan op https://www.mvoprestatieladder.nl/contact/

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

We hebben een welkome aanvulling met twee nieuwe leden uit het bedrijfsleven, die ook nog eens op het evenement Nationaal Sustainability Congres 2018 – Sessie MVO “Prestatieladder klimt in de SDG’s” als sprekers aangekondigd waren.

Bij de eerstvolgende vergadering van het Centraal College van Deskundigen zijn uitgenodigd: Jeroen Eeuwijk van Koninklijke Van Twist en Niels van den Beucken van Artegroep. Ook is Peter Gijsen (BAM) uitgenodigd om zich voor te stellen in het volgende overleg van het CCvD en zal hij in de eerst volgende bestuursvergadering benoemd worden tot lid van het CCvD.

Zie meer van het Centraal College van Deskundigen op https://www.mvoprestatieladder.nl/organisatiestructuur/

Werkgroep MarCom

De wisselingen zijn nog niet ten einde! Begin 2018 was er een fusie uit de werkgroepen PR en Evenement. Lars Sørensen is als specialist aan de MarCom en MVO Prestatieladder verbonden. Het secretariaat ondersteunt deze werkgroep in haar werkzaamheden. Wapenfeiten zijn keuze voor de koppeling tussen SDG’s en MVO Prestatieladder, waarover wij eerder dit jaar een persbericht uit hebben gedaan.

• Lees hier het persbericht.

MVO Prestatieladder heeft een mooie introductievideo ontwikkeld, waarin zij zich in het kort voorstelt. Deze korte film gaat over “Maak impact op SDG en gebruik de MVO Prestatieladder”.

• Benieuwd naar de film? Bekijk hem hier!

Als kers op de taart heeft MVO Prestatieladder deelgenomen aan het NSC 2018 sessie E1. Vanuit de certificatie-instellingen zijn Kiwa, LRQA, SGS, Dekra en DNV GL betrokken.

Vooruitblik 2019

Natuurlijk kan MVO Prestatieladder hier niet stoppen. Wij gaan door in 2019 en zijn ook van plan hier een succes van te maken!

Vanuit het CCVD is de herschrijving van de Norm MVO Prestatieladder deel A in gang gezet. Het streven is om in 2019 een alternatief te ontwikkelen voor accreditatie en daarmee het Niveau 5 op de MVO Prestatieladder vrij te geven voor certificatie. Daarnaast moet er een koppeling gecreëerd worden tussen de SDG’s en MVO Prestatieladder. Kortom, er zal nog wat werk verzet mogen worden om in de pas te kunnen blijven lopen met de steeds grotere bekendheid van de SDG’s.

Natuurlijk willen wij graag groeien om meer impact te kunnen maken op het bewustzijn om beter maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Wil jij ook die impact maken? Neem dan gerust contact op met een van de certificatie-instellingen op onze website.

Komen er nog meer leuke evenementen aan? Natuurlijk! In maart 2020 bestaat MVO Prestatieladder 10 jaar en wij zijn nu al bezig met de voorbereidingen hiervan. Welke evenementen verder op ons pad komen, zullen wij begin 2019 bekijken. Voor nu zullen wij genieten van de tijd van het jaar die gaat om samen zijn, bezinning en met goede moed het volgend jaar inluiden.

Wij wensen jullie allen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

Wil je niets meer missen van MVO Prestatieladder? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn!

Maak Van Ontwikkeling MVO Prestatieladder een Succes Door Gezamenlijke inspanning!

 

Foundation Sustained Responsibility
MVO Prestatieladder

Stephensonweg 14 | Postbus 693
4207 HB Gorinchem | 4200 AR Gorinchem
T 0183 – 646 677
E info@mvoprestatieladder.nl
www.mvoprestatieladder.nl