Gecertificeerde organisaties

Showing 129–160 of 204 results

 • J. Jonker en Zonen

  Geldig tot en met: 13-12-2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Aanleg groenvoorzieningen, onderhoud groenvoorzieningen van openbaren en semi-openbare ruimten, terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen, landschappen alsmede op of langs (water)wegen.

 • Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V.

  Geldig tot en met: 7 februari 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Het uitvoeren van onderhouds-, verbouwings- en renovatiewerken in de burgerlijke en utiliteitsbouw.

 • Jansen Recycling Groep B.V.

  Geldig tot en met: 15 april 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Verhandelen en bewerken van ferro en non-ferro materialen.

 • JF Group B.V.

  Geldig tot en met: 16 december 2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Het produceren, installeren en onderhouden van sporttoestellen.

 • JFS B.V.

  Geldig tot en met: 16-12-2022
  Type certificaat: hoofd

  Het produceren, installeren en onderhouden van sporttoestellen.

 • Jos Menten Metaalrecycling B.V.

  Geldig tot en met 30-04-2021
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  De aankoop, scheiding en verkleining van partijen ferro en non-ferro materialen tot verhandelbare partijen aan gieterijen van ferro en non-ferro producenten.

 • Jos Scholman Beheer B.V.

  Geldig tot en met:  20-01-2024
  Type certificaat:  hoofd
  Scope:

  Het uitvoeren van realisatie- en onderhoudswerkzaamheden in GWW, sport- en groenvoorziening, bodemsanering, rioolonderhoud en gladheidsbestrijding, alsmede het beschikbaar stellen van personeel hiervoor.

 • Kanters B.V.

  Geldig tot en met 26 november 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Civiel technische werkzaamheden.

 • Keller Keukens B.V.

  Geldig tot en met: 09-10-2024
  Type certificaat: deel

  Scope: Ontwerpen, productie en leveren van keukens.

 • Kiwa N.V.

  Valid until: 6 May 2022
  Type certificate: main
  Scope:

  Certification, inspection, technology, training, consultancy and data services to profit and nonprofit organisations.

 • KoDé Group B.V./Marelko Benelux B.V./TM-CS B.V.

  Geldig tot en met: 16-09-2024
  Type certificaat: hoofd
  Scope: Het installeren, leveren, onderhouden van licht- en geluidssystemen, meet-, communicatie- en on board-systemen voor politie, brandweer, ambulance en andere beroepsmatige weggebruikers.

 • Korlaar Recycling B.V.

  Geldig tot en met: 5 december 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  In- en verkoop, transport, opslag en bewerken van reststromen zoals ferro en non-ferro metalen, papier, kunststof, bedrijfsafval, accu’s en verhuur van containers.

 • Krinkels B.V.

  Geldig tot en met: 01-01-2024
  Type certificaat: hoofd
  Scope
  Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccommodaties. Uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzet- en GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidenten-management. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

 • Lamme Groep B.V.

  Geldig tot en met: 29 april 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Textielbeheer en logistieke dienstverlening.

 • Lappset Yalp B.V. h.o.d.n. Yalp Nederland

  Geldig tot en met: 29 oktober 2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Speel- en sporttoestellen voor de openbare ruimte.

 • Lekkerkerker Holding B.V.

  Geldig tot en met: 10-01-2022
  Type certificaat: hoofd

  Verhuur/verkoop van tijdelijke toegangsvoorzieningen zoals rijplaten, draglineschotten.

 • Lightronics B.V.

  Geldig tot en met: 17-05-2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen van wand- en plafondverlichting (WPV), straat- en terreinverlichting (STV) en extreem slagvaste verlichting (ESV) en industriële verlichting.

 • Luiten Food B.V.

  Geldig tot en met: 17 augustus 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  The import, storage, transport, processing, packaging (various methods) labelling and sales of poultry, game, meat, fish, shellfish and eggs.

 • Lumaro Beheer B.V.

  Geldig tot en met: 08-05-2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Handel, inzameling en bewerking van papier, kunststoffen, ferro- en non ferro metalen, e-waste en overige afvalstromen alsmede archiefopslag, archiefvernietiging en digitalisering.

 • Manders Holding B.V.

  Geldig tot en met: 18 december 2021
  Type certificaat: hoofd

  Scope:

  “Het uitvoeren van schilder- en onderhoudswerkzaamheden.”

 • mateco B.V.

  Geldig tot en met 25-3-2022

  Type certificaat: hoofd

  Verhuren, verkopen, repareren en onderhouden van intern transportmaterieel, hoogwerkers, verreikers en steigers.

 • MCX Administration Services B.V.

  Geldig tot en met: 21-01-2022
  Type certificaat: hoofd

  Technisch beheer van Oracle applicaties

 • Midroc Automation AB

  Valid until: 13 February 2023
  Type of certificate: main
  Scope:

  Industrial automation for sustainable productivity.

 • N.V. Irado

  Geldig tot en met 15 april 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Afvalinzameling en straatreiniging
  Landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud  van groen en bestrating
  Beheer en onderhoud van bruggen en gemalen
  Plaagdierbestrijding en specialistische reiniging
  Plaatsen van wegbebording en wegafzettingen

 • Nijha B.V.

  Geldig tot en met: 15-01-2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Productie van sport en recreatie artikelen.

 • Nijhuis Bouw B.V.

  Geldig tot en met: 01-08-2024
  Type certificaat: hoofd
  Scope: Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

 • NV Rova Holding

  Geldig tot en met: 21 december 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope: Het in opdracht van aangesloten gemeenten uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde taken waaronder inzameling van  huishoudelijke afvalstoffen, overslag en natransport van huishoudelijke afvalstoffen, beheer van milieustraten, beheer van een stortplaatsinrichting. Alsmede serviceactiviteiten, rioolbeheer en het beheren van de buitenruimte, waaronder het uitvoeren van reinigingstaken (inclusief gladheidsbestrijding) en groenbeheer.

 • Oldenburger Fritom

  Geldig tot en met: 1 maart 2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Nationaal, internationaal en intermodaal transport via weg, water, lucht en spoor en expeditie. Op- en overslag, bewerking en (her)verpakking van goederen. Contractlogistiek, 3pl en 4pl (ketenregie-)activiteiten en het leveren van logistieke oplossingen en kennis.

 • P.G. Kuijpers & Zonen B.V.

  Geldig tot en met: 10-01-2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Het doen en regie voeren van advies, ontwerp tot realisatie, onderhoud, beheer en exploitatie van werktuigbouwkundige-, electro-, koeltechnische en brandbeveiligingsinstallaties en duurzame opwekkingssystemen voor zowel utiliteit als industriële processen.

 • Packagegroup Moonen B.V.

  Geldig tot en met: 30-06-2024
  Type certificaat: hoofd

  Inkopen, op voorraad houden, verkopen en leveren van verpakkingsmaterialen en – machines, hygiënische papierwaren, disposables, decoratiemateriaal en schoonmaakartikelen.

 • PAMI N.V.

  Geldig tot en met: 27-09-2022
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Ontwerp, verkoop, vervaardiging en distributie van kantoormeubilair en het inrichten van kantoren.

 • Panelen Holland B.V.

  Geldig tot en met: 04-03-2021
  Type certificaat: hoofd

  Het vervaardigen, verkopen en leveren van sandwichpanelen en gevelbekleding.

1 2 3 4 5 6 7